Anwaltskanzlei
Deutsche Sprache Bulgarische Sprache Russische Sprache

Импринт

I.

Angaben nach dem Teledienstgesetz (TDG) und den Meidendienste-
Staatsvertrag (MDStV) sowie der Verordnung über Informationspflichten
für Dienstleistungserbringen (DL-Info)

1.

Name, Berufsbezeichnung, Anschrift der Niederlassung, Kontaktdaten:

Павлина Немцова, Адвокат
Rheinstraße 27
65185 Wiesbaden
Telefon: +49 611 89 060 86-0
Telefax: +49 611 89 060 86-1
e-mail: anwaelte@ra-nemzov.de

2.

Данъчен номер: 043 851 30649

3.

Застраховка професионална отговорност:

Allianz застрахователна компания ,
Königstraße 28,
80802 München

4.

Професионално членство:

Адвокатска колегия Франкфурт на Майн

Bockenheimer Anlage 36
60322 Frankfurt am Main

Телефон: 069 17 00 98 - 01
Факс: 069 17 00 98 – 50
www.rechtsanwaltskammer-ffm.de

Професионален адвокатски кодекс и други професионални норми
можете да намерите на страницата на федералната адвокатска колегия: www.brak.de:


- Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)

- Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)

- Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)

II.

Важни забележки по въпросите на отговорността, авторските права и защитата на потребителски и лични данни:

Авторите не поемат гаранция за истинноста, качеството, актиалността и други на изложените чужди данни. Искове за нанесени вреди от дадената информация са изключени, освен при умисъл.


Ползването на информация от посочените интернетни връзки (линкове) става на собствена отговорност и за собствена сметка.


Запазени марки и авторски права са използвани изключително като такива и с признаване на собственоста. Такива права, които са използвани без знание ще бъдат при уведомение от собствениците веднага отстранени от страницата.


Авторите имат права върху снимките, графиките и текстовете. Размножаване без автоското съгласие не е разрешено.


Потребителски и други лични данни се използват особено поверително и могат да бъдат заличени при желание след приключване на мандата.Bullet

Отговорен за съдържанието на страницата:

Адвокат Павлина Немцова

Адрес:

Rheinstraße 27
65185 Wiesbaden

Telefon: +49 611 89 060 86-0

Telefax: +49 611 89 060 86-1

e-mail: anwaelte@ra-nemzov.de

Technik

eWorks GmbH Logo

eWorks GmbH
Hebelstraße 11
60318 Frankfurt am Main

www.eWorks.de