Специализация

 • Развод / "Развод онлайн"

  Познания в материалното право по прекратяване на брака е част базата знания, които всеки адвокат по семейно право притежава.

 • Брачни и следбрачни договори

  Съпрузите имат възможност да уредят последиците на развода в споразумение.

 • Последиците на раздялата

  Периода след раздялата на съпрузите до влизане на брака във правна сила е свързан с важни правни промени от финансово и друго естество, които би трябвало да бъдат същевременно взети в предвид.

 • Имуществени отношения между съпрузите

  Имуществените отношения между съпрузите са в различните правни системи, напр.

 • Родителски права

  След раздялата на родителите, несависимо дали между тях съществува брак или не, възникват въпроси, които имат нужда от разяснение и могат да се окажат спорни.

 • Процесуално право

  Задълбочени познания на процесуалните норми на семейните съдилища е задължително условие за успешната защита на Вашите интереси в съдебен спор.