Развод / "Развод онлайн"

Познания в материалното право по прекратяване на брака е част базата знания, които всеки адвокат по семейно право притежава.

Свен това един добър адвокат по семейно право притежава способността за разбиране на личната ситуация на клиента си и до голяма степен финансова компетентност.

Още в най ранният стадий на раздялата е желателно ангажирането на адвокат, който може да положи правилните структури и да предприеме мерки за зашита на Вашите интереси. Според съответната Ви ситуацията може да бъде един бърз развод за Вас благоприятен или не.

Познаването на интернационални аспекти на семейното право, в частност българското и правните норми на европейско ниво, които го уреждат ми дава възможност за комбинации от правни последици, който могат да Ви бъдат от не малка финансова полза. При нужда от консултация съм с удоволствие на Ваше разположение.

"Развод онлайн"

При развод, в частност при развод по взаимно съгласие кантората предлага възможноста за обработка на разводните документи по електронен път. Вие можете да изпратите акт за брак, свидетелства за раждане на децата от брака (ако има такива) и документи за Вашите доходи на следният е-майл: anwaelte@ra-nemzov.de. В отговор ще получите информация за разходите по процеса.

Освен това разводният процес може да бъде воден от един адвокат, което снижава чувствително разходите по него. При интерес от Ваша страна не се колебайте да ни потърсите. Ние сме с удоволствие на Ваше разположение.