Брачни и следбрачни договори

Съпрузите имат възможност да уредят последиците на развода в споразумение.

Част от споразумението могат да бъдат:

  • Издръжка за съпрузите и децата
  • Родителски права и режим на контакти
  • Предоставяне на cемейната квартира и обезщетение за ползването
  • Регулиране на общи дългове
  • Имуществени отношения
  • Подялба на пенсионни права
  • Наследствени отношения
  • Данъчни последици
  • Други финансови въпроси

Кантората Ви предлага изцялостно обслужване при сключването на брачни и следбрачни договори, вкл.

координиране с нотариална кантора. Едно навреме направено брачно споразумение може да спести немалките разходи за една съдебна процедура.