Последиците на раздялата

издръжка и т.н.

Периода след раздялата на съпрузите до влизане на брака във правна сила е свързан с важни правни промени от финансово и друго естество, които би трябвало да бъдат същевременно взети в предвид.

Права възникнали с раздялата трябва да бъдат заявени за да могат да бъдат реализирани. Някои права, напр. правото на издръжка може да бъде загубено поради изтичане на срокове.

Кантората е на Ваше разположение за консултация по всички свързани със последиците от раздялата въпроси. Една консултация в ранен момент след раздялата може да Ви предпази от значителни финансови загуби.