Родителски права

След раздялата на родителите, несависимо дали между тях съществува брак или не, възникват въпроси, които имат нужда от разяснение и могат да се окажат спорни.

Приоритет при решаването на спорове по родителските права имат интересите на децата. При спорове между родителите е често намесата на държавните органи благоприятна и същевременно достатъчна. В противен случай споровете могат да бъдар разрешени съдебно.

В случаите на неправомерно пребиваване на дете в чужбина е нужно да се сезират своевременно кометентните по Хагската конженция съдилища.