Импринт

I. Angaben nach dem Teledienstgesetz (TDG) und den Meidendienste-Staatsvertrag (MDStV)
sowie der Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringen (DL-Info)
1. Name, Berufsbezeichnung, Anschrift der Niederlassung, Kontaktdaten:

Павлина Немцова
Адвокат

Rheinstraße 27
65185 Wiesbaden

Telefon: +49 611 89 060 86-0
Telefax: +49 611 89 060 86-1

e-mail: anwaelte at ra-nemzov dot de

2. Данъчен номер:

043 851 30649

3. Застраховка професионална отговорност:

Allianz застрахователна компания ,

Königstraße 28,
80802 München

4. Професионално членство:

Адвокатска колегия Франкфурт на Майн

Bockenheimer Anlage 36
60322 Frankfurt am Main

Телефон: 069 17 00 98 - 01
Факс: 069 17 00 98 – 50

www.rechtsanwaltskammer-ffm.de

Професионален адвокатски кодекс и други професионални норми можете да намерите на страницата на федералната адвокатска колегия: www.brak.de:
  • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
  • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
  • Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
II. Важни забележки по въпросите на отговорността,
авторските права и защитата на потребителски и лични данни

Авторите не поемат гаранция за истинноста, качеството, актиалността и други на изложените чужди данни. Искове за нанесени вреди от дадената информация са изключени, освен при умисъл.

Ползването на информация от посочените интернетни връзки (линкове) става на собствена отговорност и за собствена сметка.

Запазени марки и авторски права са използвани изключително като такива и с признаване на собственоста. Такива права, които са използвани без знание ще бъдат при уведомение от собствениците веднага отстранени от страницата.

Авторите имат права върху снимките, графиките и текстовете. Размножаване без автоското съгласие не е разрешено.

Потребителски и други лични данни се използват особено поверително и могат да бъдат заличени при желание след приключване на мандата.

Отговорен за съдържанието на страницата

Адвокат Павлина Немцова

Rheinstraße 27
65185 Wiesbaden

Telefon: +49 611 89 060 86-0
Telefax: +49 611 89 060 86-1

e-mail: anwaelte at ra-nemzov dot de

Technik

eWorks GmbH

Neue Börsenstraße 6
60487 Frankfurt am Main

www.eworks.de