Anwaltskanzlei
Deutsche Sprache Bulgarische Sprache Russische Sprache
Paulina Nemzov Rechtsanwältin

Услуги

Адвокат Немцова притежава допълнителна специализация в областта на семейното право, в частност интернационалното семейно право. Кантората предлага консултация и представляване в следните правни области:  • Семейно право
  • Социално и социално-осигурително право, здравно осигуряване
  • Работни отношения
  • Имиграционно право
  • Право на наемните отношения
  • Учредяване на фирми и сдружения


Освен това в дейността на кантората са застъпени следните области:

  • Наемни отношения, договори за наем на жилища и фирмени помещения
  • Работни отношения, статут на работа, признаване на дипломи, трудови договори и самостоятелна дейност, изготвяне на работни договори и изпълнение на договорните отношения
  • Социално осигуряване, помощи за безработни, пенсионно и здравно осигуряване
  • Учредяване на фирми и сдружения, вписване в търговския регистър